Suomeksi English

Ajatusjalostamolla tehokkuutta palvelukokemuksen kehittämiseen

Symbio Finland on linjannut yhdeksi tärkeimmäksi strategiseksi tavoitteekseen kehittää asiakkaan palvelukokemusta kokonaisvaltaisesti yrityksen kaikkien prosessien näkökulmasta. Koska Symbion henkilöstöstä lähes kaikki työskentelevät asiakasrajapinnassa, jokainen vaikuttaa asiakkaan palvelukokemukseen. Strategiatyön tueksi Symbio Finlandin johto keräsi syksyllä 2014 ideoita ja ajatuksia palvelukokemuksen kehittämiseksi koko henkilöstöltä.

Työkaluina ajatusten keräämiselle käytettiin sisäisiä työpajoja ja intranetin keskustelufoorumeita. Symbio valitsi myös Opal Blue:n Ajatusjalostamon tehostamaan tiedonkeruuta, tavoitteena:

  • merkittävästi säästää kustannuksia verrattuna työpajoihin,
  • tuottaa jäsentyneempää tietoa kuin vapaamuotoinen keskustelufoorumi.

Lisäksi ajatusjalostamohanke piti osallistujat aktiivisina kampanjan aikana kuitenkin siten, ettei ajatusten tuottaminen häirinnyt normaaleja työpäivän rutiineja.

Saavutetut tulokset

Ajatusjalostamoon valmistauduttiin muutaman hengen ryhmätyöllä, jossa kirjattiin alustavia ajatuksia toimenpiteiksi, joilla asiakkaan palvelukokemusta voitaisiin kehittää. Ajatusjalostamoprosessin aikana syntyi näiden lisäksi henkilöstön toimesta suuri joukko uusia toimenpide-ehdotuksia. Kaikkia ajatuksia arvioitiin henkilöstön toimesta niiden merkittävyyden, kustannuksien ja toteutettavuuden näkökulmasta. Lopputuloksena Ajatusjalostamo tuotti priorisoidun ehdotuksen niistä toimenpiteistä, jotka yhteisesti arvioitiin tärkeimmiksi asiakkaiden palvelukokemuksen kehittämisessä. Näin varmistettiin, että koko henkilöstön ideat saadaan hyödynnettyä ja että nyt käynnistettävät kehitystoimenpiteet ovat tehokkaimmat mahdolliset. Tämän lisäksi tuloksena saatiin suuri joukko arvokkaita kommentteja, joita hyödynnetään tulevissa toiminnan kehittämisaktiviteeteissa.

Ajatusjalostamo lyhyesti

Opal Blue on kehittänyt uuden Ajatusjalostamo-palvelun, joka hyödyntää Innopinion Oy:n web-palvelua ajatusten keräämisessä. Palvelu tarjoaa täysin uuden lähestymistavan kerätä ajatuksia ja uusia ideoita suurelta joukolta kustannustehokkaasti siten, että vastaukset ovat helposti vertailtavissa. Palvelussa vastaajat arvioivat toistensa ajatuksia eri näkökulmista ja oman roolinsa perusteella. Opal Blue näkee tämän palvelun tärkeänä johdon työkaluna, kun omaa henkilöstöä halutaan laajamittaisesti osallistaa uusien ajatusten ja ideoiden tuottamiseen. Menetelmä sopii myös mainiosti rakentavan ja kehittävän palautteen keräämiseen.


Lataa tämä tiedote pdf-muodossa tästä linkistä.


Yritykset

Symbio

Vuonna 1994 perustettu Symbio on yksi maailman suurimmista tuotekehitys- ja laadunvarmistuspalveluita tarjoavista ohjelmistotaloista sekä tuotekehityspalveluihin keskittyvän RDaaS-konseptin (R&D as a Service) suunnannäyttäjä.

Symbion tuotekehityspalvelut ja -ratkaisut tuovat yritysten käyttöön uusia teknologisia innovaatioita, joiden avulla yritykset pystyvät vahvistamaan kasvuaan ja kilpailuetuaan. Symbion asiakkaita ovat mm. ABB, Intel, Microsoft, Sandvik, Suunto, TBWA, Volvo and YLE. Symbiolla on kahdeksan kehityskeskusta eri puolilla Yhdysvaltoja, Eurooppaa ja Aasiaa. Symbiolla on 17.000 asiantuntijaa eri puolilla Yhdysvaltoja, Etelä-Amerikkaa, Eurooppaa ja Aasiaa. Suomessa Symbio työllistää 300 henkilöä.

Lisätietoja Symbio:n kotisivuilla

Opal Blue

Opal Blue on konsulttiyritys, jonka asiantuntijat ovat ammattilaisia arvioimaan kriittisesti asiakasyrityksen markkinaa, kilpailijoita ja tuotetta. He analysoivat kannattavuutta ja laativat toimintasuunnitelmia. Lisäksi he tukevat liikkeenjohtoa suunnittelussa ja suunnitelmien toimeenpanossa.

Opal Blue:n asiakkaat ovat tyypillisesti suunnittelemassa uutta suuntaa liiketoiminnalleen, aikovat laajentua uusille markkinoille tai ovat kehittämässä uutta tuotetta.

Lisätietoja Opal Blue Oy:stä