Suomeksi English

Liiketoiminta-analyysi

Perusteellinen analyysi liiketoimintasi avaintekijöistä

Palvelu on erityisesti suunnattu niille yrityksille, jotka ovat lanseeraamassa uutta tuotetta tai palvelua, tutkimassa uusia markkinoita tai siirtymässä uudelle liiketoiminta-alueelle. Opal Blue:n liiketoiminta-analyysi tuottaa tarvittavat tiedot suunnitelmien toteuttamiskelpoisuuden arvioinnille.

Liiketoiminta-analyysimme on tehokas ja hyvin dokumentoitu tutkimus, joka yhdistää toimialatuntemuksen ja perusteellisen analyysin suunnitellun liiketoiminnan avaintekijöistä. Siihen sisältyy tiedot markkinasta, yksityiskohtainen kustannusanalyysi, suunnitelman hyödyt, riskit, vaihtoehtoiset ratkaisut sekä kannattavuusarviot, joita voidaan helposti verrata muihin kehitysmahdollisuuksiin.

Palvelumme perustuu laajaan markkinaselvitykseen ja tunnettuihin kannattavuuslaskelmamalleihin. Se on järjestelmällinen tutkimus liiketoimintaan vaikuttavista muuttujista sekä tutkimusvaiheen aikana kerättyihin tietoihin ja ennusteisiin pohjautuva erilaisten kannattavuusnäkymien analyysi, joka antaa vahvan pohjan päätöksenteolle.

Opal Blue:n liiketoiminta-analyysipalvelu räätälöidään aina tapauskohtaisesti ja se tarjoaa ihanteellisen työkalun yritykselle, joka on laajentumassa uudelle liiketoiminta-alueelle, suunnittele uusien tuotteiden tuomista markkinoille, etsii rahoitusta tai on aloittamassa kokonaan uutta liiketoimintaa.