Suomeksi English

Räätälöidyt palvelut

Yhdistämällä analysointiosaamista ja vahvaa käytännön kokemusta eri toimialoilta Opal Blue voi tarjota konsultointipalveluita myös räätälöitynä erilaiseen tarpeisiin ja tilanteisiin. Voimme rakentaa asiakaskohtaisen palvelupaketin yhdistämällä tarpeen mukaan seuraavia palveluita:

Liiketoiminnan kehitys

Opal Blue:n liiketoiminnan kehittämispalvelut kattavat keskeisimmät liikkeenjohdon osa-alueet läpi yrityksen koko elinkaaren. Räätälöimme palvelumme vastaamaan asiakkaidemme tarpeita, jotta voimme parhaalla mahdollisella tavalla tukea liiketoimintaprosessien ja strategian kehittämisessä.

Liiketoimintasuunnitelma

Liiketoimintasuunnitelman kehityspalvelut on suunnattu yrittäjille, jotka tarvitsevat tukea liiketoiminnan suunnittelussa, strategian kehittämisessä tai ovat hakemassa kasvurahoitusta. Palvelu soveltuu myös kasvuyrityksille, jotka ovat lanseeraamassa uutta innovaatiota markkinoille tai laajentamassa toimintaansa uudelle markkina-alueelle.

Alkavien yritysten liiketoimintasuunnitelma

Tuemme yrittäjiä liikeidean kirkastamisessa ja tavoitteellisen, ytimekkään liiketoimintasuunnitelman luomisessa. Liiketoimintasuunnitelmat soveltuvat esiteltäviksi esim. Finnveralle, ELY-keskuksille, enkelisijoittajille tai muille pääomasijoittajille.

Liiketoimintasuunniteman päivittäminen

Maailmantalous sekä markkinoilla vallitsevat olosuhteet muuttuvat jatkuvasti, joten liiketoimintasuunnitelmat on syytä pitää ajan tasalla, jotta ne vastaisivat vallitsevaa tilannetta. Lisäksi, esimerkiksi haettaessa rahoitusta, laajennettaessa toimintaa uusille markkinoille tai lanseerattaessa uutta tuotetta, on varmistettava, että liiketoimintasuunnitelma ottaa huomioon muuttuneet olosuhteet, koska ne aina vaikuttavat liiketoiminnan tuloksiin.

Opal Blue voi seurata toimialan ja markkinoiden muutoksia. Teemme tilannearvion, tunnistamme uudet liiketoimintamahdollisuudet, käymme läpi strategian ja autamme sinua tunnistamaan muutostarpeet, joita liiketoimintasi kehittyminen edellyttää.

Taloussuunnittelu

Opal Blue auttaa sinua ennustamaan mitä resurssivaikutuksia ja mahdollisia tuloksia liiketoiminnan laajentamista varten tehdyllä investoinnilla tai uudella kehitysprojektilla voi olla.

Strategian kehitys

Opal Blue voi laatia sinulle kehitysstrategian perustuen tutkimukseen, asiantuntijan tekemään analyysiin, kokemukseen ja tapauskohtaiseen suunnitteluun. Voimme auttaa kehittämään toteuttamiskelpoisen strategisen pitkäntähtäimen suunnitelman sekä hahmottamaan miten voit suoriutua kilpailijoita paremmin ja tuottaa enemmän lisäarvoa käytettävissä olevilla resursseilla.

Myynti ja markkinointi

Kokemustamme hyödyntäen voit rakentaa ja saattaa käytäntöön markkinointistrategioita, joiden avulla markkinoit tuotteitasi ja palveluitasi entistä tehokkaammin. Markkinointipalvelumme räätälöidään aina liiketoimintasi tavoitteiden ja kohdemarkkinan mukaisesti.

Markkinoinnin suunnittelu

Markkinoinnin suunnittelupalvelumme antaa sinulle tiedot ja työkalut, joita tarvitset asiakkaiden löytämiseen, heidän kiinnostuksensa herättämiseen sekä menestykselliseen kommunikointiin heidän kanssaan. Markkinointisuunnitelmamme sisältävät yleensä: nykytilan analyysin, tavoitteet, markkinatutkimuksen, kilpailija-analyysin, SWOT-analyysin, markkinan segmentoinnin, hinnoittelun sekä markkinointistrategian.

Myynnin suunnittelu

Opal Blue:n myynnin suunnittelupalvelut on kehitetty auttamaan asiakkaitamme olemaan tehokkaampia myyntiponnisteluissaan. Ottamalla huomioon tekijät, jotka vaikuttavat erityisesti sinun liiketoimintaasi ja myyntitilanteeseen tarjoamme kattavan ja toteutettavan myyntisuunnitelman, joka sisältää tavoitteet, priorisoidut toimenpiteet, myyntiprosessit sekä toimet, joita tarvitaan myyntitavoitteiden saavuttamiseksi.

Myynnin auditointi

Yrityksen ja tuotteen brändäys

Brändäys voi auttaa yritystäsi erottautumaan kilpailijoista sekä luoda positiivisen ja kestävän siteen asiakkaisiin. Opal Blue:lla on kokemusta brändäyksen johtamisesta konseptista toimeenpanoon oli sitten kysymys yksittäisen tuotteen, koko yrityksen tai näiden yhdistelmän brändin rakentamisesta. Voimme auttaa sinua luomaan ja rakentamaan brändin joka todella kytkeytyy asiakkaisiin ja tukee strategisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamista.

Tuotteistus

Palveluiden tuotteistaminen voi tehdä niistä helpommin markkinoitavia, myytäviä ja tuotettavia. Tuotteistaminen tukee tasalaatuista ja toistettavaa palvelun tuottamista, mikä puolestaan lisää asiakastyytyväisyyttä ja parantaa kannattavuutta. Opal Blue:n tiimillä on kokemusta lukuisilta eri toimialoilta, minkä avulla voimme auttaa sinua tuotteistamaan palvelusi paketiksi, joka on asiakkaan silmissä aiempaa konkreettisempi ja kiinnostavampi.

Tuotekehitys

Opal Blue tarjoaa lukuisia erilaisia innovatiivisia tuotekehityspalveluita konseptoinnista tuotesuunnitteluun ja teknologiakonsultointiin.

Resurssien vuokraus

Olet sitten kehittämässä uutta tuotetta, aloittamassa uutta liiketoimintaa, kehittämässä prosesseja tai ottamassa käyttöön uusia järjestelmiä, keskeisten johtotehtävien, kuten CIO, CFO tai CEO, ulkoistus on erinomainen ja kustannustehokas tapa varmistaa, että projektiin saadaan paras mahdollinen asiantuntemus. Liiketoiminnan kehityksen asiantuntijamme voivat tulla osaksi yritystäsi ja suoraan johtaa tiimiäsi koko projektin ajan tai he voivat tukea sitä asiantuntijan roolissa.