Suomeksi English

Markkinatutkimus

Ymmärrä markkinasi ja asiakkaasi

Opal Blue tarjoaa todellista ja värittymätöntä markkinatutkimustietoa, joka on lisäksi aina sovitettu palvelemaan parhaiten kulloinkin kyseessä olevaa liiketoiminnan kehitystoimenpidettä. Tutkimustuloksemme ja analyysimme tukevat asiakastamme paremmin ymmärtämään kohdemarkkinoita, ja siten mahdollistavat oikeiden ratkaisujen teon.

Liikeidean arviointi

Aloittavan yrityksen näkökulmasta markkinatutkimus tarkoittaa yrityksen taloudellisten toimintaedellytysten arviointia. Opal Blue kerää tarvitsemasi tiedon, jonka perusteella voit arvioida liikeideaasi liittyvät riskit. Autamme sinua tunnistamaan myös potentiaaliset asiakkaat, kilpailijat ja tuemme markkinaymmärryksen lisäämisessä, jotta voit tehdä oikeita valintoja riittävin perustein. Liikeidean perusteellinen arviointi luo myös edellytykset liiketoimintasuunnitelmalle.

Markkinoiden arviointi

Opal Bluen asiantuntijat voivat tuottaa sinulle hyvin kohdennetun ja objektiivisen arvion siitä, millä markkina-alueella tuotteesi tai palvelusi menestyisi parhaiten ja mikä tarjoaisi parhaan kasvumahdollisuuden.

Tutkimus voidaan suorittaa eri markkina-alueilla, ja se sisältää toimialakatasauksen sekä arvion kysynnän kehittymisestä sekä alan trendeistä, kilpailutilannearvion sekä liiketoimintaan mahdollisesti vaikuttavat lainsäädännölliset asiat.

Markkina-analyysi

Tuotteen vieminen uudelle markkina-alueelle ja uuden tuotteen julkaiseminen vaativat hyvää ymmärrystä niihin liittyvistä riskeistä ja mahdollisuuksista.

Opal Blue:n markkina-analyysi tarjoaa sinulle olennaiset tiedot, joita tarvitaan kysynnän varmistamiseksi määritellyllä markkina-alueella. Mikäli kysyntää on, saat myös kuvan siitä, miten tarjoomaa kannattaa kyseisellä markkina-alueella kehittää.

Aluksi suorittamme sekä kvalitatiivisen että kvantitatiivisen analyysin markkinoille, jolloin saat kattavan katsauksen markkinoihin sisältäen mm. markkinatarpeet, markkinoiden koot, vallitsevat trendit, kilpailutilanteen, hintatason, potentiaaliset asiakkaat sekä mahdolliset kumppanit. Kaikkea tätä tietoa voidaan käyttää sekä kilpailuetua rakennettaessa että markkinoita koskevia päätöksiä tehtäessä.